logo

Uploaden, downloaden, streamen, linken naar illegale kopieën niet toegestaan

Het openbaar maken (aanbieden) van auteursrechtelijk beschermde muziek, films, games en boeken is voorbehouden aan de rechthebbenden. U mag dus niet een digitale kopie van die werken naar het Internet of Usenet uploaden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan via uitwisseldiensten auteursrechtelijk beschermde muziek, films, games en boeken aan te bieden. Indien u een bestand downloadt van een P2P netwerk (via bijvoorbeeld het bittorrentprotocol) dient u zich ervan te vergewissen dat het een legaal bestand is. Als het gaat om muziek, films, games of boeken die u in de winkel of online kunt kopen (of in geval van film alleen nog maar in de bioscoop draait) dan kunt u ervan uitgaan dat een gratis download exemplaar op een P2P netwerk illegaal is.

Linken en/of verwijzen

Ook het aanbieden van links of verwijzingen naar ongeautoriseerde bestanden die elders staan opgeslagen, bijvoorbeeld op Usenet of een cyberlocker (ook wel file hoster genoemd), is illegaal. Het Hof van Justitie EU heeft op 8 september 2016 in het GSMedia/Sanoma-arrest (C-160/15) bevestigd dat het doelbewust linken naar illegale bestanden niet mag omdat het inbreuk maakt op het auteursrecht. Voor websites met een commercieel oogmerk nam het Hof zelfs een vermoeden van wetenschap aan, wat betekent dat voor dergelijke sites een plicht bestaat om vooraf te onderzoeken of er niet gelinkt wordt naar illegale bestanden [1].

Op basis van dit arrest is ook het verkopen van zogenaamde 'IPTV-abonnementen' die verwijzen naar illegale streams van films, TV-series en/of televisiekanalen, niet toegestaan.

Downloaden/streamen

Het voor eigen privé gebruik downloaden van illegaal aanbod van muziek, film en boeken is in Nederland ook niet toegestaan. Dit volgt uit het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak ACI/Thuiskopie (C-435/12) van 10 april 2014 [2]. Het voor eigen privé gebruik kopiëren van games en software was altijd al expliciet verboden in Nederland.

Net als het downloaden uit illegale bron dus niet is toegestaan, is het gebruik maken van illegale streams van films en muziek op internet dat ook niet. Dat heeft het Hof van Justitie EU op 26 april 2017 bepaald in de rechtszaak die BREIN had aangespannen tegen de aanbieder van mediaspelers waarop add-ons waren geïnstalleerd met hyperlinks naar streaming websites met illegaal aanbod (BREIN/Filmspeler, C-527/15) [3].

Hardware (o.m. Mediaspelers)

Het verkopen of aanbieden van hardware (zoals mediaspelers) waarop software is geïnstalleerd die naar illegale bronnen verwijst, is eveneens niet toegestaan, zoals blijkt uit BREIN/Filmspeler, C527-15 [3]. Dit betekent dat aanbieders en/of (weder)verkopers voordat ze hun hardware op de markt brengen dienen te controleren dat er niet naar illegale bronnen (zoals films, TV-series of televisiekanalen) wordt verwezen.

Ondertitelen

Op 19 april 2017 is door de Rechtbank Amsterdam bevestigd dat het vervaardigen en verspreiden van ondertitels niet is toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden op het betreffende filmwerk [4]. Aanbieders van ondertitels moeten dus voordat ze ondertitels aanbieden controleren of ze deze voorafgaande toestemming bezitten.

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=389493
[2] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=548387
[3] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190142&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=327074
[4] http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:2353

« Ga terug naar de hoofdpagina