logo

Vormen van inbreuk

Inbreuk en misbruik op het Internet

Via nagenoeg alle mogelijke technische protocollen op het Internet en Usenet worden bestanden met muziek, films en software illegaal verspreid. Door de toegenomen bandbreedte zijn steeds meer consumenten in staat gebruik te maken van dit illegale aanbod. Het zijn daarbij de gebruikers zelf die inbreuk maken door bestanden zonder toestemming te uploaden of te downloaden. Zij worden daarbij geholpen door websites en Ėdiensten die structureel toegang faciliteren tot illegaal aangeboden bestanden. Ook wanneer zulke sites of diensten zelf geen directe inbreuk maken, gedragen zij zich toch onrechtmatig.

Verkoop van illegale kopieŽn

Vaak gaat het hierbij om eenvoudige kopieŽn die thuis op bestelling vervaardigd worden. De bron is meestal een illegaal bestand dat van Internet wordt gehaald. De dragers worden verkocht via advertenties op Internet, via markten maar ook wel via de werkomgeving. De omvang neemt af doordat consumenten zelf gratis illegaal aanbod van het product van Internet kunnen downloaden. Er is ook aanbod door georganiseerde bendes. Daarbij gaat het meestal om professioneel vervaardigde illegale kopieŽn.

Invoer en Doorvoer

Inbreuk beperkt zich niet tot de landsgrenzen. In het bijzonder in Aziatische en Oost-Europese landen worden op grote schaal illegale kopieŽn van muziek, films en software geperst in illegale cd- en dvd-fabrieken. Die producten vinden ook hun weg naar de Nederlandse markt of worden via Nederland doorgevoerd. In samenwerking met de Douane en FIOD-ECD wordt†de in-, uit- en doorvoer van dergelijke illegale producten zoveel mogelijk tegengegaan. Rechthebbenden en Stichting BREIN nemen civiele actie en in bepaalde gevallen wordt strafrechtelijke actie genomen door Douane en/of FIOD-ECD.

Handel in omzeilingsmiddelen

Het is mogelijk dat het kopiŽren van een legaal aangeboden product door technologische beveiliging belemmerd wordt. Vrijwel altijd verschijnen er dan producten die zo een belemmering omzeilen. Het maken, aanprijzen en verspreiden van zulke omzeilingsmiddelen is verboden. Met name bij spelconsoles die met behulp van Ďmodchipsí omgebouwd kunnen worden om illegale kopieŽn van games te spelen, gaat het om grote bedragen en georganiseerde criminaliteit.

« Ga terug naar de hoofdpagina